עולם הגופים השקועים הכולל שקועי קיר,תקרה והרצפה מייצג גופי תאורה המנצלים חלל שנוצר כתוצאה מהנמכת תיקרה או תשתית מוכנה מראש - או חלל שקיים או מיוצר ברצפה. מדובר בעיקר בגופים מקצועיים ארכיטקטוניים המשתמשים בכל מיגוון הנורות; הלוגני, לדים פלורסנטי וכו'. היתרון הבולט בגוף השקוע הינו היעדר נוכחות. ניתן להאיר אולם שלם וגדול בעשרות גופים כאשר רק הטבעת נראית לעין ואף בגופים נטולים שוליים לא נראה דבר. ניתן למצוא פיתרון לכל דרישה של אור על ידי גופים שקועים כאשר המגבלה היחידה היא בגובה התקרה המונמכת או במידות שהוכנו מראש בעת יציקת התקרה.